Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 8513Luty: 2631Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 16212Luty: 15107Marzec: 18043Kwiecień: 12574Maj: 13843Czerwiec: 7844
Lipiec: 9479Sierpień: 4985Wrzesień: 5049Październik: 6600Listopad: 9396Grudzień: 4809
Rok 2022
Styczeń: 12630Luty: 20331Marzec: 13840Kwiecień: 13960Maj: 13121Czerwiec: 15146
Lipiec: 13867Sierpień: 56858Wrzesień: 25907Październik: 25326Listopad: 17283Grudzień: 16916
Rok 2021
Styczeń: 9906Luty: 10563Marzec: 14115Kwiecień: 11737Maj: 16182Czerwiec: 11410
Lipiec: 10917Sierpień: 9957Wrzesień: 52458Październik: 16112Listopad: 11897Grudzień: 11287
Rok 2020
Styczeń: 10135Luty: 8493Marzec: 7130Kwiecień: 8745Maj: 8240Czerwiec: 9163
Lipiec: 9740Sierpień: 11814Wrzesień: 10638Październik: 9885Listopad: 8986Grudzień: 9005
Rok 2019
Styczeń: 11495Luty: 7779Marzec: 8946Kwiecień: 8474Maj: 10693Czerwiec: 13798
Lipiec: 9195Sierpień: 9622Wrzesień: 7273Październik: 10459Listopad: 7183Grudzień: 9290
Rok 2018
Styczeń: 7795Luty: 5375Marzec: 8193Kwiecień: 7133Maj: 6692Czerwiec: 7057
Lipiec: 4497Sierpień: 9934Wrzesień: 6387Październik: 6937Listopad: 10743Grudzień: 11112
Rok 2017
Styczeń: 3227Luty: 2816Marzec: 3569Kwiecień: 2370Maj: 3704Czerwiec: 2821
Lipiec: 2675Sierpień: 4160Wrzesień: 4037Październik: 5030Listopad: 4852Grudzień: 7831
Rok 2016
Styczeń: 2824Luty: 2459Marzec: 2609Kwiecień: 3037Maj: 2035Czerwiec: 1896
Lipiec: 3464Sierpień: 2623Wrzesień: 2528Październik: 3433Listopad: 3068Grudzień: 2822
Rok 2015
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 219Kwiecień: 4346Maj: 2419Czerwiec: 1461
Lipiec: 3249Sierpień: 2218Wrzesień: 4213Październik: 2798Listopad: 2861Grudzień: 3103
 1. Konkursy
  Wyświetleń: 49916
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 36615
 3. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 36411
 4. Rok 2018
  Wyświetleń: 32414
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 22985
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 17863
 7. Rok 2019
  Wyświetleń: 17379
 8. Rok 2016
  Wyświetleń: 16225
 9. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 15420
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 15084
 11. Rok 2017
  Wyświetleń: 13557
 12. Rok 2015
  Wyświetleń: 7861
 13. Aktualności
  Wyświetleń: 7344
 14. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 6260
 15. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6058
 16. Rok 2022
  Wyświetleń: 5880
 17. Rok 2013
  Wyświetleń: 5274
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5183
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4781
 20. Rok 2014
  Wyświetleń: 4423
 21. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4304
 22. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4118
 23. Rok 2012
  Wyświetleń: 4081
 24. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3598
 25. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3484
 26. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3450
 27. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3282
 28. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 2579
 29. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 2526
 30. Sprawozdanie za 2018 r.
  Wyświetleń: 2452
 31. 2016-10-19 Trening
  Wyświetleń: 2413
 32. 2015-04-07 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 2306
 33. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r.
  Wyświetleń: 2202
 34. 2015-07-06 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 2119
 35. 2014-07-14 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 4/2014
  Wyświetleń: 2103
 36. Ogłoszenie o naborze na uczestnictwo w Studium tematycznym dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie - II stopień specjalistyczny
  Wyświetleń: 2098
 37. Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - NOWE
  Wyświetleń: 2088
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2083
 39. 2012-08-09 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 2068
 40. 2016-07-08 BEZPIECZNY DOM zapytanie cenowe PROMOCJA
  Wyświetleń: 1984
 41. 2017-01-03 Zapytanie cenowe na poradnictwo specjalistyczne w 2017
  Wyświetleń: 1981
 42. 2013-09-18 Zapytanie ofertowe na pracownika ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1978
 43. 2017-09-08 Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1972
 44. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1972
 45. 2016-10-19 Narkotesty
  Wyświetleń: 1938
 46. 2017-02-14 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017-2023
  Wyświetleń: 1937
 47. 02-10-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania NOWE
  Wyświetleń: 1931
 48. Wzory dokumentów - kwestionariusz, oświadczenia
  Wyświetleń: 1922
 49. 2017-03-23 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1920
 50. 2012-06-15 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli biurowych
  Wyświetleń: 1917
 51. 17-11-2015 Zapytanie cenowe na nocleg i wyżywienie dla 15 dorosłych uczestników, 15 dzieci oraz 4 opiekunów NOWE
  Wyświetleń: 1910
 52. 2017-09-07 Informacja o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1900
 53. 2016-01-25 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie grupy wsparcia, pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego, poradnictwa socjalnego, programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 1895
 54. 2016-08-30 Zapytanie ofertowe - umowa zlecenie - psycholog
  Wyświetleń: 1888
 55. Zapytanie o ofertę cenową - psycholog (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1888
 56. 2014-07-29 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu pozytywnego wizerunku - fryzjer i kosmetyczka w związku z realizacją projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1874
 57. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opieka nad dziećmi
  Wyświetleń: 1866
 58. 2016-11-15 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1866
 59. 2015-12-22 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1864
 60. 2016-07-13 Inspektor ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1858
 61. 2014-11-18 Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz z usługą cateringową
  Wyświetleń: 1851
 62. 2014-10-20 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1841
 63. 03-11-2015 Zapytanie cenowe poczęstunek podczas zajęć
  Wyświetleń: 1839
 64. 2015-02-11 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 1816
 65. 2012-07-03 Ogłoszenie o wyborze w otwartym konkursie ofert na rzecz poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym
  Wyświetleń: 1813
 66. Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 r.
  Wyświetleń: 1810
 67. 2014-11-12 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę informatorów
  Wyświetleń: 1808
 68. 2014-12-22 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1806
 69. BEZPIECZNY DOM Zapytanie Cenowe- realizatorzy działań
  Wyświetleń: 1803
 70. Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów i ulotek oraz trening pozytywnego autowizerunku fryzjer, kosmetyczka
  Wyświetleń: 1800
 71. 2015-03-23 Ogłoszenie nr 1 na wolne stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1770
 72. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia, studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie - II stopień specjalistyczny
  Wyświetleń: 1768
 73. 2010-09-07 Ogłoszenie o otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1766
 74. Konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1766
 75. 2014-06-12 Zapytanie ofertowe na opiekę nad dziećmi - 100 godzin
  Wyświetleń: 1765
 76. 2018-03-23 Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
  Wyświetleń: 1762
 77. 2011-07-28 Ogłoszenie o wyborze w otwartym konkursie ofert na działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1755
 78. 02-11-2015 Zapytanie cenowe na cykl spotkań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagogizacje dla rodziców w przedszkolach i szkołach, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających zagrożonych przemocą, trening interperso
  Wyświetleń: 1753
 79. 2016-12-13 Ogłoszenie Starosty Prudnickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1751
 80. 2013-09-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - obsługa wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1747
 81. 24-11-2015 Zapytanie cenowe na opiekuna wyjazdu integracyjnego oraz nocleg i wyżywienie
  Wyświetleń: 1747
 82. 2017-03-17 II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - doradca ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1745
 83. Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie 2013r
  Wyświetleń: 1745
 84. 2016-03-01 Zapytanie cenowe na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 1739
 85. Zapytanie cenowe poradnictwo specjalistyczne 2017
  Wyświetleń: 1739
 86. 2014-04-07 Zarządzenie Kierownika PCPR w Prudniku w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. dla pracowników PCPR w Rodzinie
  Wyświetleń: 1736
 87. 2014-06-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 2/2014
  Wyświetleń: 1727
 88. 2014-10-01 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 6/2014
  Wyświetleń: 1726
 89. 2014-10-20 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 120 godzinnego studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie w związku z realizacją projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ
  Wyświetleń: 1726
 90. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu samoobrony WenDo w wersji podstawowej i zaawansowanej
  Wyświetleń: 1726
 91. 2011-03-08 Informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1723
 92. 2011-04-14 - Zapytanie o ofertę cenową - krata zewnętrzna do okna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1721
 93. Zaproszenie do projektu systemowego na 2012r.
  Wyświetleń: 1720
 94. 2013-11-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - palacz CO, uprawnienia elektryczne do 1 kV
  Wyświetleń: 1716
 95. 2012-09-19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2012-09-17 r.
  Wyświetleń: 1715
 96. 2016-10-19 Poczęstunek
  Wyświetleń: 1710
 97. 2014-06-09 Zapytanie ofertowe na wydrukowanie plakatów, ulotek, trening pozytywnego autowizerunku fryzjer i kosmetyczka w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1709
 98. 2016-11-16 Sporządzenie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 1708
 99. 02-11-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania
  Wyświetleń: 1707
 100. 2013-12-13 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1705
 101. 02-11-2015 Zapytanie cenowe na dyżur w telefonie zaufania
  Wyświetleń: 1704
 102. 2013-12-09 Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016
  Wyświetleń: 1704
 103. Psycholog Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1704
 104. 2014-06-09 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa socjalnego, cykl spotkań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1700
 105. 2016-10-19 Artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 1700
 106. 2012-09-19 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  Wyświetleń: 1697
 107. 02-12-2015 Zapytanie cenowe na poczęstunek podczas zajęć
  Wyświetleń: 1694
 108. 2014-06-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 1/2014
  Wyświetleń: 1692
 109. 05-11-2015 Zapytanie cenowe na nocleg i wyżywienie dla 15 dorosłych uczestników, 15 dzieci oraz 4 opiekunów
  Wyświetleń: 1691
 110. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- spawanie, wózek widłowy
  Wyświetleń: 1691
 111. 2013-09-12 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs języka angielskiego
  Wyświetleń: 1689
 112. 2014-11-05 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 120 godzinnego studium dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1689
 113. 2010-04-23 - Zapytanie o ofertę cenową - materiały budowlane
  Wyświetleń: 1688
 114. 2014-03-06 Terapeuta w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku NOWE
  Wyświetleń: 1688
 115. 2012-10-09 PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy dla uczestników projektu *STOP PRZEMOCY*
  Wyświetleń: 1686
 116. 2013-09-06 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - spawanie metodą MAG (135)
  Wyświetleń: 1685
 117. Zapytanie cenowe dojazd, trening
  Wyświetleń: 1684
 118. 2012-10-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy dla uczestników projektu *STOP PRZEMOCY*
  Wyświetleń: 1681
 119. 02-12-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie monitoringu realizacji programu korekcyjnego-edukacyjnego i ewaluacji wraz z raportem końcowym za 2015r.
  Wyświetleń: 1680
 120. 2014-07-21 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 5/2014
  Wyświetleń: 1676
 121. 2015-02-03 Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w Art.3 Ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1674
 122. 2013-09-16 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs spawania metodą MAG (135)
  Wyświetleń: 1672
 123. Przetarg Nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - posadzki
  Wyświetleń: 1668
 124. 2013-09-13 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1666
 125. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1665
 126. 2012-08-10 Przetarg niograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - rysunek
  Wyświetleń: 1663
 127. 2010-10-11 Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1659
 128. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 1658
 129. 2014-07-03 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -postępowanie nr 3/2014
  Wyświetleń: 1653
 130. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na koordynatora projektu NIEBIESKA KARTA I CO DALEJ
  Wyświetleń: 1645
 131. 2014-05-16 Zapytanie ofertowe na wydrukowanie plakatów, ulotek, trening pozytywnego autowizerunku fryzjer i kosmetyczka w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1645
 132. 2011-07-20 Zapytanie o ofertę cenową - materiały promocyjne
  Wyświetleń: 1644
 133. 2013-11-25 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016
  Wyświetleń: 1644
 134. 2011-08-01 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu języka angielskiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 1637
 135. 2011-06-08 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie
  Wyświetleń: 1633
 136. 2012-06-26 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rzecz poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym
  Wyświetleń: 1633
 137. 2017-02-16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent - doradca ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1633
 138. 2013-09-12 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs obsługi komputera
  Wyświetleń: 1621
 139. Pracownik socjalny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1620
 140. 2013-08-05 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs tworzenia stron intern. z elementami programów graficznych
  Wyświetleń: 1616
 141. 2014-04-03 Koordynator projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/13
  Wyświetleń: 1616
 142. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r.
  Wyświetleń: 1611
 143. 2013-04-26 Zapytanie ofertowe na ochronę
  Wyświetleń: 1610
 144. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1605
 145. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie poradnictwa prawnego
  Wyświetleń: 1604
 146. 2013-09-12 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs języka niemieckiego
  Wyświetleń: 1602
 147. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1602
 148. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1594
 149. 2012-09-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku -posadzki, grafika komputerowa
  Wyświetleń: 1593
 150. Uchwała nr 11/39/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 1593
 151. 2013-10-04 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1591
 152. 2011-09-28 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu języka niemieckiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 1589
 153. Zapytanie o ofertę cenową - doradcy zawodowi (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1586
 154. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konsultacje psychologiczne
  Wyświetleń: 1585
 155. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1585
 156. 2012-06-27 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1577
 157. 2013-05-17 Zapytanie ofertowe na prowadzenie prac dla OIK Prudnik w ramach projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ 2 TURA
  Wyświetleń: 1574
 158. 2013-06-13 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż szafy zamykanej na klucz
  Wyświetleń: 1573
 159. 2017-03-07 Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod...
  Wyświetleń: 1573
 160. 2011-09-22 Zapytanie o ofertę cenową - cartridge do drukarki
  Wyświetleń: 1572
 161. 2017-12-18 Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 1571
 162. wyniki narkotesty
  Wyświetleń: 1571
 163. 2012-09-18 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1570
 164. 2012-05-16 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1568
 165. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1567
 166. 2015-03-23 Ogłoszenie nr 2 na wolne stanowisko pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1555
 167. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 1555
 168. 2011-08-24 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C (NOWE)
  Wyświetleń: 1550
 169. 2013-04-09 Zapytanie ofertowe na dostawę drzwi
  Wyświetleń: 1548
 170. Uchwała nr 164/405/2013 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiat.Prog. Działań na Rzecz Osób Niepeł. 2006-2016
  Wyświetleń: 1543
 171. 2014-02-28 Terapeuta w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1541
 172. Interwent Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 1539
 173. Ogłoszenie o otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1537
 174. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na wydruk plakatów, ulotek, roll up
  Wyświetleń: 1534
 175. 2010-03-15 - Zapytanie o ofertę cenową - kursy zawodowe
  Wyświetleń: 1533
 176. 2017-09-25 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. rehabilitacji społecznej
  Wyświetleń: 1532
 177. Zapytanie ofertowe - transport na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
  Wyświetleń: 1528
 178. Przewodniczący Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1527
 179. 2017-12-05 Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r. w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1524
 180. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej
  Wyświetleń: 1523
 181. 2014-05-16 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa socjalnego, cykl spotkań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1522
 182. 2010-02-12 - Zapytanie o ofertę cenową - ewaluacja projektu
  Wyświetleń: 1506
 183. 2011-03-14 Terapeuta w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1506
 184. 2012-08-31 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1505
 185. 2012-08-10 Koordynator projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1504
 186. 2012-05-04 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1503
 187. 2012-10-10 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę: wynajem autobusu
  Wyświetleń: 1502
 188. 2013-04-24 Zapytanie ofertowe na prowadzenie prac dla OIK Prudnik
  Wyświetleń: 1502
 189. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu sysytemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1501
 190. 20-12-2012 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1500
 191. 2011-09-15 Zapytanie o ofertę cenową - trzy dobowy nocleg z wyżywieniem
  Wyświetleń: 1500
 192. 2011-08-17 Zapytanie o ofertę cenową - stół owalny i krzesła (NOWE)
  Wyświetleń: 1499
 193. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - konsultacje prawne
  Wyświetleń: 1492
 194. Doradca zawodowy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1488
 195. 2010-06-09 - Zapytanie cenowe - drzwi zewnętrzne
  Wyświetleń: 1487
 196. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1486
 197. 2014-02-20 Zapytanie ofertowe na dostawę cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 1483
 198. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego
  Wyświetleń: 1481
 199. 2010-03-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ewaluacja projektu
  Wyświetleń: 1481
 200. 2012-06-06 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1480
 201. 2011-10-17 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG
  Wyświetleń: 1478
 202. 2011-10-07 Referent - doradca do spraw osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/11
  Wyświetleń: 1477
 203. 2010-07-23 Ogłoszenie o otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodziców zastępczych
  Wyświetleń: 1471
 204. 2011-10-21 Referent - stanowisko ds. rehabilitacji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1471
 205. 2014-02-03 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1471
 206. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 1465
 207. 2012-09-17 Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 2012-08-31 dotyczącego sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1465
 208. 2011-09-02 Zapytanie o ofertę cenową - drzwi do pomieszczenia biurowego
  Wyświetleń: 1464
 209. 2013-04-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1463
 210. 2011-01-24 Terapeuta Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1462
 211. 2011-05-11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1462
 212. 2010-04-19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kursy zawodowe
  Wyświetleń: 1461
 213. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie prawa jazdy kategorii B
  Wyświetleń: 1460
 214. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na wydruk plakatów, ulotek.
  Wyświetleń: 1460
 215. 2011-07-22 Zapytanie o ofertę cenową - stół owalny i krzesła
  Wyświetleń: 1458
 216. 2011-05-11 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1455
 217. 2013-04-26 Zapytanie ofertowe na promocję projektu
  Wyświetleń: 1453
 218. 2011-09-01 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu posadzkarskiego
  Wyświetleń: 1452
 219. Zapytanie ofertowe - Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 1452
 220. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020
  Wyświetleń: 1451
 221. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie poradnictwa rodzinnego
  Wyświetleń: 1449
 222. 2012-06-28 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na zakup i dostawę mebli biurowych
  Wyświetleń: 1449
 223. 2012-12-03 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych
  Wyświetleń: 1448
 224. 2011-08-23 Unieważnienie prowadzonego postepowania pn. Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1447
 225. 2013-09-10 Zapytanie ofertowe na dostawę drzwi dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1447
 226. 2013-04-10 Zapytanie ofertowe na modyfikację i unowocześnienie strony internetowej
  Wyświetleń: 1445
 227. 2011-10-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - cartridge do drukarki
  Wyświetleń: 1444
 228. 2012-05-28 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1444
 229. 2014-05-13 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/13
  Wyświetleń: 1443
 230. 2010-03-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opieka nad dziećmi
  Wyświetleń: 1442
 231. 2011-09-15 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
  Wyświetleń: 1441
 232. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - opieka nad dziećmi
  Wyświetleń: 1440
 233. 2011-07-19 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
  Wyświetleń: 1440
 234. 2011-09-08 Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 1440
 235. 2012-05-28 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1439
 236. 2014-02-20 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1439
 237. 2013-04-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
  Wyświetleń: 1438
 238. 2013-08-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu budowania pozytywnego autowizerunku opartego o konsultacje z wizażystą, fryzjerem, kosmetyczką i terapeutą
  Wyświetleń: 1437
 239. 2013-08-08 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu samoobrony WenDo w wersji podstawowej
  Wyświetleń: 1435
 240. 2012-07-24 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na wykonanie usługi cateringowej podczas zajęć dydaktycznych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1434
 241. 2014-02-19 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1434
 242. 2011-07-11 Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w prudniku
  Wyświetleń: 1433
 243. 2013-11-12 Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz z usługą cateringową
  Wyświetleń: 1430
 244. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - terapeuta prowadzący grupę wsparcia
  Wyświetleń: 1429
 245. 2011-08-11 Unieważnienie prowadzonego postepowania pn. Zapytanie o ofertę cenową - stół owalny i krzesła
  Wyświetleń: 1429
 246. 2011-09-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu posadzkarskiego
  Wyświetleń: 1429
 247. 2014-03-11 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1429
 248. 2014-03-28 Zapytanie ofertowe dla realizatorów RAZEM BEZPIECZNIEJ
  Wyświetleń: 1429
 249. 2012-07-18 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej podczas zajęć dydaktycznych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1428
 250. 2011-10-21 Referent - stanowisko ds. kancelaryjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1426
 251. 2012-08-16 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Asystent koordynatora projektu /0,5 etatu/ w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1426
 252. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - NOWE
  Wyświetleń: 1425
 253. 2012-04-19 Inspektor - doradca ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1424
 254. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1422
 255. 2011-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - psycholog (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1422
 256. 2010-06-11 - zapytanie cenowe - trening umiejętności interpersonalnych PO KL
  Wyświetleń: 1418
 257. 2011-05-11 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1418
 258. 2012-11-21 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę zorganizowania wyjazdu
  Wyświetleń: 1418
 259. 25-11-2011 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1418
 260. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konsultacje prawne
  Wyświetleń: 1417
 261. Zapytanie o ofertę cenową - catering podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1417
 262. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu Wen Do wersja podstawowa i zaawansowana
  Wyświetleń: 1416
 263. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego w oparciu o program The Duluth Model
  Wyświetleń: 1415
 264. 2010-08-31 Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie na szkolenia ustawiczne rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1415
 265. 2012-07-17 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 1415
 266. 2013-07-02 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - prawo jazdy kat. B, kosmetyczny, pracownik ochrony
  Wyświetleń: 1415
 267. 2011-08-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu komputerowego
  Wyświetleń: 1411
 268. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie Akademie Aktywnego Rodzica
  Wyświetleń: 1410
 269. 2011-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - doradcy zawodowi (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1410
 270. 2012-08-01 Asystent koordynatora projektu /0,5 etatu/ w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1410
 271. 2014-05-13 Zapytanie ofertowe na pracownika do zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/13
  Wyświetleń: 1409
 272. 2011-10-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu języka niemieckiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 1408
 273. 2012-10-10 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę zorganizowania wyjazdu
  Wyświetleń: 1407
 274. 2011-09-01 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 1405
 275. 2013-04-12 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1405
 276. 2014-06-09 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1405
 277. 2013-04-10 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1404
 278. 2011-02-09 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Terapeuta Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1403
 279. 2010-02-12 - Zapytanie o ofertę cenową - dostosowanie wejścia do budynku oraz łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1400
 280. 2012-04-20 Asystent koordynatora projektu w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1400
 281. 2012-07-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun dziecięcy w ramach projektu współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1400
 282. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - trening umiejętności interpersonalnych PO KL
  Wyświetleń: 1398
 283. 2011-07-27 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu komputerowego
  Wyświetleń: 1398
 284. 2011-09-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1398
 285. 2013-07-23 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs operator koparko-ładowarki kl. III uprawnień
  Wyświetleń: 1398
 286. 2011-09-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - drzwi do pomieszczenia biurowego
  Wyświetleń: 1397
 287. 2011-11-09 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - przeprowadzenie kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 1397
 288. 2011-08-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - materiały promocyjne
  Wyświetleń: 1396
 289. 2017-11-10 Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10.11.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018r
  Wyświetleń: 1396
 290. 2012-02-14 Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 1/2 etatu w ramach projektu systemowego PO KL
  Wyświetleń: 1392
 291. 2012-07-02 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na pracownika ds. zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1390
 292. 2011-09-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - stół owalny i krzesła (NOWE)
  Wyświetleń: 1389
 293. 2011-09-21 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 1388
 294. 2018-10-31 Zapytanie cenowe w związku z realizacją projektu pn. BEZPIECZNA RODZINA
  Wyświetleń: 1387
 295. 2014-03-06 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i dokumentowanie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1385
 296. 2011-10-17 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu pn. RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
  Wyświetleń: 1383
 297. 2012-04-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko terapeuty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1380
 298. 2013-07-31 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs operator koparki kl. III uprawnień
  Wyświetleń: 1376
 299. 2012-08-02 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego i cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 1375
 300. 2013-06-10 Zapytanie ofertowe na pracownika ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1375
 301. 2013-10-31 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę informatorów
  Wyświetleń: 1372
 302. 2012-11-21 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: trening
  Wyświetleń: 1371
 303. 2013-06-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej
  Wyświetleń: 1370
 304. 2011-04-14 - Zapytanie o ofertę cenową - krata zewnętrzna do okna w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 1368
 305. Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1368
 306. 2010-03-16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostosowanie wejścia do budynku oraz łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1366
 307. 2011-11-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - stanowisko ds. rehabilitacji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1366
 308. 2013-07-18 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs kosmetyczny
  Wyświetleń: 1363
 309. 2014-02-10 Zapytanie ofertowe na dostawę cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 1361
 310. 2012-07-25 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi informatycznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1360
 311. 2011-08-02 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1358
 312. 2010-07-20 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - poczęstunek dla uczestników grup wsparcia
  Wyświetleń: 1356
 313. 2018-09-28 Zapytanie cenowe na nocleg z wyżywieniem (4 doby) oraz 2 sale
  Wyświetleń: 1354
 314. 2014-05-16 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu samoobrony WenDo w wersji podstawowej w ramach projektu ZATRZYMAĆ PRZEMOC
  Wyświetleń: 1353
 315. 22-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania
  Wyświetleń: 1351
 316. 2011-08-10 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1349
 317. 11-09-2015 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie superwizji procesu pomagania
  Wyświetleń: 1348
 318. 2012-06-15 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1348
 319. 2010-06-30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - terapeuta prowadzący grupę wsparcia
  Wyświetleń: 1347
 320. Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 1345
 321. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1344
 322. 2011-10-17 Zapytanie o ofertę cenową - przeprowadzenie kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 1343
 323. 2010-05-06 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały do realizacji części praktycznej kursu płytkarskiego
  Wyświetleń: 1340
 324. Zapytanie ofertowe - wymiana oświetlenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1338
 325. 2011-10-27 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - doradca do spraw osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/11
  Wyświetleń: 1331
 326. 2011-11-02 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty - przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG
  Wyświetleń: 1330
 327. 2012-05-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora - doradcy ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1327
 328. 2012-07-17 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 1323
 329. 2011-12-30 Unieważnienie prowadzonego postepowania pn. Zapytanie o ofertę cenową - trzy dobowy nocleg z wyżywieniem
  Wyświetleń: 1321
 330. 2012-07-19 Opiekun dziecięcy w ramach projektu współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (umowa zlecenie)
  Wyświetleń: 1318
 331. 2012-05-30 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na wykonanie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1310
 332. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1309
 333. Zapytanie cenowe na dowóz 24 osób do Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej Srebrna Góra
  Wyświetleń: 1307
 334. 2010-06-10 - Zapytanie o ofertę cenową - konsultacje psychologiczne
  Wyświetleń: 1306
 335. 2018-01-11 Zapytanie cenowe - poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 1306
 336. 2013-07-02 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
  Wyświetleń: 1305
 337. 2012-06-15 Zapytanie ofertowe na pracownika ds. zamówień publicznych w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1299
 338. 2014-03-28 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1298
 339. 2018-10-19 Zapytanie cenowe w związku z realizacją Projektu pn. BEZPIECZNA RODZINA
  Wyświetleń: 1298
 340. 2013-07-17 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - pracownik ochrony
  Wyświetleń: 1288
 341. 2013-05-17 Zapytanie ofertowe na promocję projektu RAZEM BEZPIECZNIEJ 2 TURA
  Wyświetleń: 1286
 342. 2012-05-04 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent koordynatora projektu /0,5 etatu/w ramach projektu systemowego Nr POKL.07.01.02-16-010/12
  Wyświetleń: 1285
 343. 2013-08-06 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie studium tematycznego dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1284
 344. Zapytanie cenowe - pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci w ramach bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 1280
 345. 2010-05-06 - Aktualizacja do zawiadomienia o wyborze oferty - kursy zawodowe
  Wyświetleń: 1276
 346. 2011-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - catering podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1276
 347. 2018-10-23 Zapytanie cenowe - sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
  Wyświetleń: 1275
 348. 2012-09-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przetarg Nieograniczony na Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - posadzki
  Wyświetleń: 1273
 349. Zapytanie cenowe - usługa transportu
  Wyświetleń: 1272
 350. 2010-06-16 - Zapytanie o ofertę cenową - poczęstunek dla uczestników grup wsparcia
  Wyświetleń: 1271
 351. 2013-07-08 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - ogrodnik - aranżacja terenów zielonych
  Wyświetleń: 1266
 352. 2012-02-28 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 1/2 etatu w ramach projektu systemowego PO KL
  Wyświetleń: 1265
 353. Zapytanie cenowe - tonery
  Wyświetleń: 1263
 354. 2013-06-14 Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego, niszczarki oraz cartridgy do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego
  Wyświetleń: 1262
 355. 2018-03-16 Zapytanie ofertowe – psycholog - sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzeniu RDD
  Wyświetleń: 1256
 356. 2018-03-22 Zapytanie ofertowe - Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego
  Wyświetleń: 1255
 357. Zapytanie ofertowe - Sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastepczej i RDD
  Wyświetleń: 1249
 358. 2011-08-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu języka angielskiego średniozaawansowanego
  Wyświetleń: 1245
 359. 2013-08-05 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - kurs - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1236
 360. Zapytanie cenowe na realizację zadań z Projektu pn. BEZPIECZNA RODZINA
  Wyświetleń: 1232
 361. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1231
 362. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1230
 363. Zapytanie cenowe - Poczęstunek wraz z dowozem do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 1225
 364. 2011-08-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
  Wyświetleń: 1224
 365. Zapytanie cenowe - specjalistyczne wsparcie w ramach programu psychologiczno - terapeutycznego oraz korekcyjno - edukacyjnego
  Wyświetleń: 1202
 366. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 1201
 367. 2011-08-03 Referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (NOWE)
  Wyświetleń: 1190
 368. 2014-02-11 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1186
 369. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - art. papiernicze
  Wyświetleń: 1185
 370. Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 1168
 371. Zapytanie cenowe - zapewnienie 4 - dobowego noclegu z wyżywieniem i 2 sal dla uczestników oraz opiekunów projektu pn. OD PRZEMOCY DO MOCY - 2 tury
  Wyświetleń: 1167
 372. Zapytanie cenowe - poczęstunek podczas zajęć
  Wyświetleń: 1165
 373. II Zapytanie ofertowe - Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 1161
 374. Zapytanie cenowe - Poradnictwo w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji - opieka wytchnieniowa 2019 r.
  Wyświetleń: 1161
 375. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - narkotesty
  Wyświetleń: 1159
 376. 16-04-2018 Zapytanie ofertowe na sporządzanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia fukcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 1158
 377. 2018-09-21 Zapytanie cenowe na tonery
  Wyświetleń: 1151
 378. 2018-09-07 Zapytanie cenowe w związku z realizacją Projektu pn. "BEZPIECZNA RODZINA"
  Wyświetleń: 1145
 379. Zapytanie cenowe - 4 dobowy nocleg z wyżywieniem i dwie sale dla uczestników oraz opiekunów projektu
  Wyświetleń: 1139
 380. 2018-09-25 Zapytanie ofertowe - Sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
  Wyświetleń: 1123
 381. Zapytanie ofertowe - udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego
  Wyświetleń: 1123
 382. 2018-09-03 Sporządzenie opinii o posiadaniu predyzspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 1114
 383. Zapytanie cenowe - świadczenie usług specjalistycznych - logopedycznych
  Wyświetleń: 1113
 384. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 1095
 385. Zapytanie cenowe - środki czystości
  Wyświetleń: 1088
 386. Zapytanie cenowe - Poradnictwo w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji - opieka wytchnieniowa 2019 r.
  Wyświetleń: 1085
 387. BEZPIECZNY DOM Zapytanie Cenowe- PROMOCJA
  Wyświetleń: 1080
 388. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1076
 389. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 1071
 390. Zaproszenie do pracy w komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1061
 391. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 1049
 392. Zapytanie ofertowe - transport w ramach realizacji projektu "RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY"
  Wyświetleń: 1049
 393. Zapytanie ofertowe - transport
  Wyświetleń: 1046
 394. Zapytanie ofertowe - poradnictwo specjalistyczne na rok 2019
  Wyświetleń: 1043
 395. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi aktywnej integracji społecznej o chrakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 1040
 396. Zapytanie cenowe - narkotesty do wykrywania narkotyków i dopalaczy
  Wyświetleń: 1036
 397. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 1035
 398. Zapytanie cenowe - artykuły biurowe
  Wyświetleń: 1032
 399. Zapytanie cenowe - narkotesty
  Wyświetleń: 1031
 400. Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 1031
 401. Zapytanie cenowe - zapewnienie 4 dobowego noclegu z wyżywieniem - II tury
  Wyświetleń: 1025
 402. Zapytanie cenowe - Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego w oparciu o elementy "The Duluth Model"
  Wyświetleń: 1020
 403. Zapytanie cenowe - poradnictwo w ramach projektu Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy
  Wyświetleń: 1015
 404. Zapytanie cenowe w ramach projektu "Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" - poradnictwo
  Wyświetleń: 1012
 405. Nazwa zamówienia: usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 1011
 406. Zapytanie cenowe - poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 1011
 407. Zapytanie ofertowe - sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 1010
 408. Zapytanie ofertowe - usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 1009
 409. Zapytanie ofertowe - usługa aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 1008
 410. 2017-10-10 Testowe ogłoszenie o naborze
  Wyświetleń: 1004
 411. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - poczęstunek
  Wyświetleń: 1002
 412. Zapytanie cenowe - poradnictwo uzależnień dla osób dorosłych doświadczających lub zagrożonych przemocą domową
  Wyświetleń: 1002
 413. Zapytanie cenowe - Poczęstunek
  Wyświetleń: 999
 414. Udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. polskiego oraz j. angielskiego dla wychowanków pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 997
 415. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023
  Wyświetleń: 994
 416. Zapytanie cenowe - opracowanie graficzne informacji o projekcie oraz jej publikacja
  Wyświetleń: 994
 417. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 992
 418. Zapytanie cenowe - prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Wyświetleń: 990
 419. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne
  Wyświetleń: 987
 420. Zapytanie cenowe na prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 985
 421. Usługa psychologiczna dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz opiekunów
  Wyświetleń: 980
 422. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne - opieka wytchnieniowa 2021
  Wyświetleń: 980
 423. Zapytanie cenowe - artykuły biurowe
  Wyświetleń: 977
 424. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne na rok 2020
  Wyświetleń: 976
 425. 2018-05-17 Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 971
 426. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi aktywnej integracji społecznej o chrakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 970
 427. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 966
 428. 2018-06-22 Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne
  Wyświetleń: 962
 429. Sprawozdania finansowe jednostki za 2021 r.
  Wyświetleń: 955
 430. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne - opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 955
 431. 2018-07-02 Zapytanie cenowe - poradnictwo prawne
  Wyświetleń: 950
 432. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 947
 433. Zapytanie cenowe na prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego
  Wyświetleń: 941
 434. Zapytanie cenowe - poradnictwo prawne
  Wyświetleń: 937
 435. Ogłoszenie o naborze na uczestnictwo w Studium tematycznym dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie - II stopień specjalistyczny
  Wyświetleń: 935
 436. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 - 2025
  Wyświetleń: 928
 437. 2018-09-07 Zapytanie cenowe na środki czystości
  Wyświetleń: 926
 438. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 3 dniowych warsztatów poznawczo - terapeutycznych
  Wyświetleń: 923
 439. Nabór na wolne stanowisko - Inspektor
  Wyświetleń: 919
 440. Zapytanie cenowe - tonery
  Wyświetleń: 905
 441. Zapytanie cenowe - poradnictwo specjalistyczne - opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 904
 442. Zapytanie ofertowe - opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 903
 443. Zapytanie ofertowe - udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego
  Wyświetleń: 897
 444. 2018-09-11 Zapytanie cenowe na nocleg z wyżywieniem (4 doby) oraz 2 sale
  Wyświetleń: 891
 445. 2018-08-20 Sporządzenie opinii o posiadaniu predyzspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzeniu rodzinnego domu dziecka
  Wyświetleń: 890
 446. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc
  Wyświetleń: 883
 447. Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi wspierające osoby niepełnosprawne w ramach projektu partnerskiego pn. ”Nie -Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”
  Wyświetleń: 882
 448. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
  Wyświetleń: 881
 449. Zapytanie cenowe - superwizja procesu pomagania
  Wyświetleń: 880
 450. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 877
 451. Zapytanie ofertowe - poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 873
 452. Zapytanie ofertowe - udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki, j. angielskiego oraz j. polskiego
  Wyświetleń: 873
 453. Zapytanie ofertowe - Transport
  Wyświetleń: 872
 454. Nabór na stanowisko - referent ds. księgowości
  Wyświetleń: 871
 455. Zapytanie ofertowe - usługa aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim
  Wyświetleń: 868
 456. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa
  Wyświetleń: 861
 457. Zapytanie cenowe - zapewnienie 4 dobowego noclegu z wyżywieniem - II tury
  Wyświetleń: 857
 458. Zapytanie cenowe - narkotesty do wykrywania narkotyków i dopalaczy
  Wyświetleń: 852
 459. Zapytanie cenowe w związku z realizacją Projektu pn. ,,RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2020 r."
  Wyświetleń: 843
 460. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 842
 461. Rok 2023
  Wyświetleń: 842
 462. Zapytanie cenowe - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających i zagrożonych przemocą
  Wyświetleń: 822
 463. Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. socjalno - bytowych
  Wyświetleń: 818
 464. Nabór na stanowisko - księgowy/księgowa
  Wyświetleń: 799
 465. Zapytanie cenowe - Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc domową
  Wyświetleń: 774
 466. Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana kotła gazowego w kotłowni budynku PCPR w Prudniku
  Wyświetleń: 753
 467. Ogłoszenie o naborze - referent ds. księgowości i kadr
  Wyświetleń: 739
 468. Ogłoszenie o naborze - referent ds. księgowości i kadr
  Wyświetleń: 719
 469. Ogłoszenie o naborze - psycholog
  Wyświetleń: 659
 470. Ogłoszenie o naborze - psycholog
  Wyświetleń: 627
 471. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - wychowawca w placówce opiekuńczo - wychowawczej
  Wyświetleń: 589
 472. Prowadzenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, po dokonaniu zmian w infrastrukturze, związanych z wydzieleniem miejsc na realizację opieki wytchnieniowej i dokonaniu zmiany posiadanego zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, w ramach Programu "opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022
  Wyświetleń: 541
 473. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 535
 474. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne - zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 534
 475. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - wychowawca w placówce opiekuńczo - wychowawczej
  Wyświetleń: 530
 476. Konsultacje społeczne - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2027”
  Wyświetleń: 526
 477. Ubezpieczenie OC/NNW osób zawierających umowę zlecenie na prowadzenie usług asystenckich w Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 od marca do grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 520
 478. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
  Wyświetleń: 498
 479. Zapytanie ofertowe - psycholog
  Wyświetleń: 462
 480. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne -zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 378
 481. Przeprowadzenie usług wspierających osoby niepełnosprawne -zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne i usługi asystenckie
  Wyświetleń: 359
 482. Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
  Wyświetleń: 349
 483. Sprawozdania finansowe jednostki za 2022 r.
  Wyświetleń: 235
 484. Raport z audytu dostępności 2023 r.
  Wyświetleń: 181
 485. Zapytanie cenowe - prowadzenie Programu Korekcyjno - Edukacyjnego
  Wyświetleń: 179
 486. Zapytanie cenowe - prowadzenie Programu Korekcyjno - Edukacyjnego
  Wyświetleń: 165
 487. Ogłoszenie o naborze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 100
 488. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  Wyświetleń: 84
 489. Zapytanie cenowe - prowadzenie Programu Psychologiczno - Terapeutycznego
  Wyświetleń: 84
 490. Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor - doradca ds. osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 76
 491. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026
  Wyświetleń: 65
 492. Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor - doradca ds. osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 35
 493. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych do placówki opiekuńczo - wychowawczej w Prudniku na 2024 rok
  Wyświetleń: 29
 494. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych do placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie na 2024 rok
  Wyświetleń: 27
 495. Konsultacje społeczne - Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026
  Wyświetleń: 7