Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-11-25 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016

Na podstawie Uchwały Nr 164/405/13 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 20 listopada 2013r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 

1. Termin konsultacji: 25.11.2013r. - 02.12.2013r.

2. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie i wnioski przesłać w postaci pisemnej na adres PCPR, bądź elektronicznej na adres e-mail:

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – osoba do kontaktu Pani Krystyna Wilisowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, tel. (77) 436 91 25.

 

  PDFProjekt uchwaly Rady Powiatu.pdf (8,87MB)

 

 

Podmiot udostępniający: PCPR Prudnik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Krystyna Wilisowska
Data wytworzenia: 25 listopada 2013