Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-02-11 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

Na podstawie Uchwały Nr 11/39/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 lutego 2015r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

 

1. Termin konsultacji: 11.02.2015r. - 17.02.2015r.

2. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie i wnioski przesłać w postaci pisemnej na adres PCPR, bądź elektronicznej na adres e-mail: 

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – osoba do kontaktu Pani Krystyna Wilisowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, tel. (77) 436 91 25.


DOCprojekt uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.doc (23,00KB)

 PDFZałącznik do uchwały Rady Powiatu w Prudniku.pdf (619,33KB)

PDFinformacja o wynikach konsultacji.pdf (733,60KB)

Podmiot udostępniający: PCPR Prudnik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Krystyna Wilisowska
Data wytworzenia: 11 lutego 2015